Inquiry

Exhibitor Benefits

Cổng thông tin cho Sự nổi bật và Thành công của bạn
Cổng thông tin cho Sự nổi bật và Thành công của bạn

Thông tin đơn vị tham gia triển lãm

Thông tin đơn vị tham gia triển lãm, danh sách sản phẩm và thông tin liên lạc sẽ được điều chỉnh bởi các đơn vị tham gia triển lãm và hiển thị trên trang web để phục vụ mục đích tham khảo của khách tham quan.

Danh sách sản phẩm trực tuyến

Năm sản phẩm cho khách tham quan tham khảo sẽ được đăng tải miễn phí trên website. Các sản phẩm tiếp theo sẽ được tính phí nếu đơn vị tham gia triển lãm có yêu cầu.

Thông cáo báo chí của nhà triển lãm

One Thông cáo báo chí của nhà triển lãm will be uploaded to website for free. Additional Thông cáo báo chí will be charged upon request.

Thư mời

Ban tổ chức cung cấp thư mời miễn phí cho các đơn vị tham gia triển lãm để mời các nhà cung cấp hoặc khách hàng. Ban tổ chức bảo lưu quyền phát hành số lượng thư mời.

Thư mời xin thị thực

Nhà tổ chức sẽ phát hành thư mời tham dự triển lãm để nhà triển lãm xin thị thực theo yêu cầu.
Follow Us: